Administratorem danych osobowych jest Renik, M i M Firma Handlowa, Słoneczna 25 Sowia Wola Folwarczna, 05-152 Czosnów NIP: 118-14-19-096 Regon:141650190. Wykorzystywanymi danymi są adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu. Dane przechowywane będą do roku czasu od ich przekazania. Oświadczam, że podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Wiem, że mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (poprzez informację w formularzu, kontakt: mailowy, listowny, osobisty bądź telefoniczny), a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.